Algemene Leden Vergadering (ALV)

(c) Zeester-Meerval 2017

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden,

Maandag 17 juni om 20:15 uur wordt de Algemene Leden Vergadering (ALV) voorjaar 2019 gehouden in de kantine van het Zeesterbad. Alle leden worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

De agenda ziet er als volgt uit:

  • Financiën (inclusief kascontrole 2018)
  • Contributie statuut
  • Gemeente Uden
  • Renovatie Zeesterbad
  • Aanpassingen 3-Essen
  • Vrijwilligers (in de breedste zin van het woord)
  • Vacatures (penningmeester BD, instructeurs elementair)

Notulen en financiële stukken worden niet openbaar gepubliceerd. Deze kunt u opvragen via secretaris@zeestermeerval.nl.

Met vriendelijke groet,

Erwin Pasmans, Secretaris DB.