Het belang van proefzwemmen en diplomazwemmen
Het belang van proefzwemmen
Om zeker te weten dat de kinderen alle vaardigheden kunnen tonen, organiseren bijna alle zwemverenigingen proefzwemmen. Ze kunnen dan getest worden en krijgen een idee van het diplomazwemmen (bijvoorbeeld over volgorde en routine).
Voor ons is dat vaak een moeilijke opgave, omdat er altijd leerlingen bij zijn die nét wel of nét niet geschikt zijn. Niemand wil dat er tijdens het diplomazwemmen kinderen zijn die opeens een onderdeel onvoldoende of niet uitvoeren.

Belangrijke factoren
Voor de ouders is het proefzwemmen ook een spannend moment in de lange periode dat ze naar het zwembad komen met hun kind. Zij willen natuurlijk graag dat hun kind mag diplomazwemmen. Op deze dag zijn er vaak ouders die vergeten dat het om de veiligheid van hun kind gaat en niet om het zwemdiploma. Het diploma is én blijft een middel om aan te tonen dat het kind de vaardigheden onder de knie heeft. Veel ouders hebben de neiging om ons onder druk te zetten om hun kind toch toe te laten voor het diplomazwemmen. Het zwemdiploma is geen doel op zich, het doel blijft de veiligheid.
Ook voor de kinderen is de spanning tijdens het proefzwemmen groot. Veel kinderen hebben thuis te horen gekregen dat ze goed hun best moeten doen, omdat ze dan mogen diplomazwemmen, maar wie doet nou niet zijn best?

Misschien nog een paar lessen
Het Nationale Platform Zwembaden | NRZ (Nationale Raad Zwemdiploma’s) is van mening dat het proefzwemmen bijzonder belangrijk is om goed te selecteren en de kinderen voor te kunnen bereiden op een feestelijk diplomazwemmen.
Het is beter om de kinderen waarbij twijfels zijn niet te laten diplomazwemmen om hen een teleurstelling te besparen. Als tijdens het proefzwemmen blijkt dat een kind minder goed zwemt dan normaal, dan heeft dat een reden en is het kind er zeer waarschijnlijk nog niet aan toe (fysiek en/of mentaal).
Nog enkele zwemlessen volgen is dan voor het kind beter en het gaat daarna met meer zelfvertrouwen het diplomazwemmen tegemoet. Als een kind minder presteert, blijft de vraag hoe ze zich gedragen tijdens het recreatief zwemmen in een willekeurig bad in Nederland waar de vaste lesgever er niet meer bij is om het kind zichzelf veilig te laten voelen. Om deze reden (zelfredzaamheid) zijn er ooit eisen gesteld aan de afmetingen en de dieptes van zwembaden waarin mag worden afgezwommen.

Het belang van diplomazwemmen
Het diplomazwemmen is een feestelijke afsluiting van een onderdeel van de leerperiode van het Zwem-ABC, waarbij het kind vol trots aan de ouders, opa’s, oma’s en andere familieleden kan tonen dat hij of zij de eisen kan uitvoeren zoals deze achterop het zwemdiploma staan. Deze dag is natuurlijk uitermate spannend voor de kinderen, maar door tijdens de laatste lessen voor het diplomazwemmen de volgorde ervan aan te houden kan er bij voorbaat veel spanning bij de kinderen weggenomen worden. Diplomazwemmen blijft wel een belangrijk toets moment waarbij de beoordelingscommissie volgens de BREZ (Bepalingen Richtlijnen Examenprogramma’s Zwemdiploma’s) de kinderen moet beoordelen.