Hoe zit de vereniging bestuurlijk in elkaar?

 

We zijn een grote vereniging met zo’n 600 sportende leden en vrijwilligers, die actief zijn in veel verschillende takken van de zwemsport. Daarom werken we in meerdere bestuurslagen, zodat we zo veel als mogelijk kunnen regelen voor de vereniging in geheel, maar ook kleinschaliger dingen kunnen doen.

 

Het dagelijks bestuur

 

De leiding van de vereniging heet het Dagelijks Bestuur (DB). Deze bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en een aantal algemene leden. Zij besturen de vereniging en worden direct via een verkiezing voor een termijn van drie jaar bij de algemene ledenvergadering gekozen. Voor die vergadering, onder leiding van het DB, zijn alle leden uitgenodigd om mee te praten met het bestuur over de toekomst en het afgelopen jaar.

 

De technische commissies

 

Onder het Dagelijks Bestuur vallen de Technische Commissies (TC). Hiervan hebben we er drie: de TC wedstrijdzwemmen, de TC waterpolo en de TC superspetters. Zij hebben elk een eigen voorzitter, secretaris, penningmeester en een paar algemene leden. Zij regelen zaken die voor elke sport specifiek zijn. Zoals bijvoorbeeld indelingen van trainingen en trainers en het inschrijven voor wedstrijden. TC-leden worden niet gekozen, iedereen kan zich hiervoor aanmelden.

Ook kunnen onder TC’s weer kleinere commissies vallen die dingen voor de TC regelen, zoals een activiteitencommissie. Ook voor zulke commissies kan iedereen zich aanmelden.

 

Coördinatoren

 

Twee afdelingen, ZM123 (onze jeugdopleiding) en het recreatief zwemmen, hebben geen eigen TC. Deze afdelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur. Wel hebben zij elk een coördinator die bijvoorbeeld planningen maakt en contact met de leden onderhoudt.

De voorzitters van de TC’s en de coördinatoren hebben geregeld vergadering met het bestuur. Hier kunnen ze dan hun leden vertegenwoordigen en vragen stellen aan elkaar en aan het bestuur.

 

Stafafdelingen

 

Ten slotte hebben we nog wat kleinere afdelingen die het bestuur ondersteunen, zoals de financiële administratie en de ledenadministratie.

 

Contactgegevens
Zeester-Meerval
Postbus 210
5400 AE
Uden
info@zeestermeerval.nl

Route