Corona Protocol huurder 3 Essen

Deze voorgestelde werkwijze geldt vanaf zaterdag 6 november 2021 tot het moment dat, in overeenstemming met gemeente en landelijke richtlijnen, door het bestuur andere richtlijnen worden opgesteld.

HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE VOORGESCHREVEN WERKWIJZE BETEKENT GEEN TOEGANG VOOR DE BETREFFENDE GROEP OP HET BETREFFEND MOMENT.

 

Algemeen:

  • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak, of positief getest bent op het coronavirus (COVID-19). Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.

Nieuwe maatregelen in en rondom het bad.

  • QR code is verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar. Controle hierop zal geschieden door hetzij de trainer, hetzij een aangewezen coronahulp.Tijdens openingstijden van de receptie van 3 Essen, zullen zij iedereen scannen die binnenkomt, dus ook de vrijwilligers, trainers, etc.

    Buiten deze tijden scannen wij onze eigen mensen van boven de 18.

  • Denk eraan dat ook een ID check verplicht is!
  • Dringend advies om 1,5m te handhaven.
  • Wanneer anderen graag afstand houden en/of een mondkapje blijven dragen, respecteer dit dan en houd rekening met elkaar.

Contactgegevens
Zeester-Meerval
Postbus 210
5400 AE
Uden
info@zeestermeerval.nl

Route