Protocol werkwijze badgebruik Zeesterbad met corona voorschriften

Deze voorgestelde werkwijze geldt tot het moment dat, in overeenstemming met gemeente en landelijke richtlijnen, door het bestuur andere richtlijnen worden opgesteld.

HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE VOORGESCHREVEN WERKWIJZE BETEKENT GEEN TOEGANG VOOR DE BETREFFENDE GROEP OP HET BETREFFEND MOMENT.

 

Algemeen:

 • Het zeesterbad is gesloten voor zwemmen van 17.00 uur tot 05.00 uur.
 • Afstand houden:
 1. Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar
 2. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen afstand te houden
 3. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.
 • Gebruik de WC thuis voor je vertrekt
 • Voor 18 jaar en ouder: Draag bij aankomst je badkleding onder je overkleding
 • Mondkapjes moeten op vanaf 13 jaar, behalve tijdens het zwemmen
 • Bij vermoedelijke besmetting, of verschijnselen van besmetting van jezelf of een gezinslid: BLIJF THUIS
 • Niezen in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes die je gelijk weggooit
 • De in- en uitgang bij het hek is een plek waar men elkaar kan treffen, geef elkaar ruimte.
 • Alle bezoekers vanaf 18 jaar moeten worden gecontroleerd op een geldig coronatoegangsbewijs. Dit geldt niet voor personeel.
 • Er mag geen publiek aanwezig zijn in het zeesterbad, ook niet tijdens trainingen.

Voorbereiding bad.

 • Er is een routering opgesteld voor bewegingen in en om het bad. Handhaving is vereist.
 • De EHBO koffer staat vooraan op de bar, met daarbij een mondmasker voor de patiënt en de behandelaar. Tevens staat hier handgel. Deze zijn voor geen ander gebruik.
 • Gebruik van Zeester Meerval materialen is toegestaan.
 • In het water is geen restrictie meer op het aantal zwemmers (maximaal 40 zwemmers).
 • De fitness wordt het gedeelte voor uittrekken bovenkleding en inpakken tassen, verplicht voor groepen van 18 jaar en ouder. Jongere groepen te beslissen door de tcs.
 • De kantine wordt de wachtruimte.
 • Er mag gedoucht worden maar let hierbij op de 1,5m afstand. Wij vragen jullie om thuis te douchen indien mogelijk.

Routering:

De ingang is de voordeur, waarna met de schoenen uitdoet en in de kast zet.

Daarna is de routering voor de groepen van boven de 18 jaar:
Daarna ga je rechtsaf door het gangetje naar de fitness. Hier kunnen de zwemmers de boven kleding uit kunnen doen (let hierbij op het bewaren van afstand). Vervolgens dient de kantine als wachtruimte voor zwemmers. Na toestemming van de trainer en controle op de QR code, mag de groep als geheel naar de zwemzaal alwaar ze hun tassen met alle kleding op de gemarkeerde plekken aan de lange zijde neerzetten. Deze groep komt niet terug in de wachtruimte (kantine).

Na de training gaan de zwemmers met hun tas naar de kleedkamer om af te drogen en aan te kleden. NIET BLIJVEN HANGEN OF NAPRATEN. De kleedkamers zijn verdeeld in voorgeschreven zones. Na aankleden direct via de hoofdingang naar buiten. Ook hier niet blijven hangen of napraten. Het terrein direct verlaten.

Alleen op aangeven van de tc, mag voor groepen onder de 18 jaar hiervan afgeweken worden en kunnen de kleedlokalen “normaal” worden gebruikt.

De kantine blijft gesloten maar voor de recreanten mag koffiedrinken wel, mits op 1,5m met mondkapjes, etc.

Algemeen:

In deze tijden is schoonmaak een eis voor openhouden van de instelling.

 • Iedere laatste training van de dag dien de begeleider er op toe te zien dat het perron wordt schoongespoten en de kleedkamers met een gieter worden schoongemaakt. Tevens de putjes vrijmaken van haar etc.
 • Er is een vraag naar eventuele extra uren wegens andere groepsgrootte. Deze verzoeken kunnen worden ingediend bij DB en zullen na inventarisatie voor de hele vereniging worden toegekend.
 • De uiteindelijke werkwijze wordt vastgesteld en gecommuniceerd door DB naar alle betrokken partijen.

Huurders:

 • Zwemscholen Anne,Maas, Nextline, Maashorst en Gorgo volgen de regels die voor het Zeesterbad worden vastgesteld. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het communiceren van deze regels aan hun leden.
 • De QR code is verplciht, ook voor omkleedouders.
 • Daar waar zij beslissen dat (omkleed)ouders mogen blijven geldt de 1,5m afstand in de kantine. Dus niet samenscholen voor het raam, hoe jammer dit ook is!
 • Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het zorgen voor handhaving van de regels, het uitvoeren van de controles en het schoonmaken na afloop.
 • Waterbasketbal heeft hun eigen (goedgekeurde) protocol.

Namens het dagelijks bestuur,

Mike Saatrübe
Voorzitter Zeester Meerval

.