Deze voorgestelde werkwijze geldt tot het moment dat, in overeenstemming met gemeente en landelijke richtlijnen, door het bestuur andere richtlijnen worden opgesteld.

HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE VOORGESCHREVEN WERKWIJZE BETEKENT GEEN TOEGANG VOOR DE BETREFFENDE GROEP OP HET BETREFFEND MOMENT.

Algemeen:

 • Houdt om het bad minimaal 1,5 meter afstand, boven de 17 jaar
 • Was je handen thuis voor je vertrekt
 • Gebruik de WC thuis voor je vertrekt
 • Draag bij aankomst je badkleding onder je overkleding
 • Mondkapjes moeten op, behalve tijdens het zwemmen
 • Bij vermoedelijke besmetting, of verschijnselen van besmetting van jezelf of een gezinslid. BLIJF THUIS
 • Niezen in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes die je gelijk weggooit
 • Een kind wordt weggebracht door hooguit één ouder, geen broertjes of zusjes in het bad of op het terrein om het bad.
 • De in- en uitgang bij het hek is een plek waar men elkaar kan treffen, geef elkaar ruimte.
 • Voor of bij het betreden van het pand doet elke persoon die het zwembad betreed een gezondheidscheck en registreert zijn aanwezigheid via de app ikbezoek.nl. QR codes die naar de site verwijzen hangen aan het hek en in het pand. Dit is de link: http://ikbezoek.nl/zeesterbad

 

Voorbereiding bad.

 • Er is een routering opgesteld voor bewegingen in en om het bad. Handhaving is vereist.
 • Behoudens voor noodgevallen, dienen de WC’s niet gebruikt te worden. In het bad is één WC beschikbaar (zwemmers) en in de hal één (uitsluitend voor kader/coronabegeleider). Hier zijn zeeppompjes geplaatst.
 • De EHBO koffer staat vooraan op de bar, met daarbij een mondmasker voor de patiënt en de behandelaar. Tevens staat hier handgel. Deze zijn voor geen ander gebruik.
 • Gebruik van Zeester Meerval materialen is toegestaan.
 • In het water is geen restrictie meer op het aantal zwemmers.
 • De fitness wordt het gedeelte voor uittrekken bovenkleding en inpakken tassen.
 • De kantine wordt de wachtruimte.
 • In de fitnessruimte en de kantine hangen instructies wat te doen daar.
 • Er mag nog steeds niet gedoucht worden. Dit handhaven we ivm de veiligheid van de trainers (afstand houden is anders niet te doen)

Routering:

De ingang is de voordeur, waarna met rechtsaf gaat door het gangetje naar de fitness. Hier zijn afgebakende zones gemaakt waar de zwemmers de boven kleding uit kunnen doen. Vervolgens dient de kantine als wachtruimte voor zwemmers en coronabegeleiders, ook weer in zones ingericht. Na toestemming van de trainer, mag de groep als geheel naar de zwemzaal alwaar ze hun tassen met alle kleding op de gemarkeerde plekken aan de lange zijde neerzetten. Deze groep komt niet terug in de wachtruimte (kantine). Te laat is te laat, dit omdat de aandacht van betrokken functionarissen maar op één activiteit mag zijn.

De zwemmers zitten in de wachtruimte op een genummerde stoel. Dit nummer correspondeert met de plekken aan de lange zijde, zodat ze elkaar niet in de weg lopen. De zwemzaal betreden en verlaten gaat op volgorde.

Na de training gaan de zwemmers ZONDER te douchen of föhnen met hun tas naar de kleedkamer om af te drogen en aan te kleden. NIET BLIJVEN HANGEN OF NAPRATEN. De kleedkamers zijn verdeeld in voorgeschreven zones. Na aankleden direct via de hoofdingang naar buiten. Ook hier niet blijven hangen of napraten. Het terrein direct verlaten.

De kantine blijft gesloten maar voor de recreanten mag koffiedrinken wel, mits op 1,5m met mondkapjes, etc.

Algemeen:

In deze tijden is schoonmaak een eis voor openhouden van de instelling.

 • Iedere laatste training van de dag dien de begeleider er op toe te zien dat het perron wordt schoongespoten en de kleedkamers met een gieter worden schoongemaakt. Tevens de putjes vrijmaken van haar etc.
 • Er is een vraag naar eventuele extra uren wegens andere groepsgrootte. Deze verzoeken kunnen worden ingediend bij DB en zullen na inventarisatie voor de hele vereniging worden toegekend.
 • De uiteindelijke werkwijze wordt vastgesteld en gecommuniceerd door DB naar alle betrokken partijen.

Kader:

 • Er is geen limiet gesteld aan het aantal trainers per groep, maar ook hier gelden de algemene regels.
 • Kader dient aanwezig te zijn op de, door de afdelingen, vastgestelde tijd voor opening.
 • Kader ziet ook toe op het tijdig stoppen van de training, rekening houdend met de uitstroom van de zwemmers naar de kleedkamer. TC of afdeling bepaalt deze tijden.

Zwemmers:

Er wordt onderscheid gemaakt in leeftijd. Eén groep tot en met 17 jaar, één groep 18 en ouder.

 • Alle zwemmers komen met hun zwemkleding onder de bovenkleding.
 • Alle zwemmers dienen zichzelf te kunnen aankleden, behoudens de zwemles kinderen.
 • Alle zwemmers hebben de eigen verantwoording thuis voor de training het toilet te gebruiken. Evenzo de eigen gezondheid, en die van de gezinssamenstelling, te bepalen voor vertrek naar het zwembad. De corona begeleider kan bij twijfel vragen aan een zwemmer of er iets is. De coronabegeleider bepaalt vervolgens de toegang tot de kleedruimte en/ of de zwemzaal.
 • Alle zwemmers dienen zich te houden aan de routering, zelfstandig, of op aanwijzing van de corona begeleider.

Na aankomst, en na het afdoen van de bovenkleding, zorgen de zwemmers zelf dat al hun kleding in 1 tas zit die groot genoeg is om alles dicht mee te nemen de zwemzaal in. De handdoek ligt te allen tijde bovenop. Badslippers (verplicht!) worden vanaf de omkleedruimte gedragen.

TRAINERS EN CORONABEGELEIDERS ZIJN BEPALEND VOOR DOORGANG TRAINING.

De TC bepaalt de indeling van de groepen. Aanwezige trainers zorgen voorafgaand aan de training of les voor coronabegeleiders op naam, inclusief een reserve.

De groep tot en met 17 jaar, alleen zwemlessen: (klik hier voor een filmpje met uitleg)

Er is een limiet gesteld aan het aantal zwemmers in deze groep van 50 personen, en aan de ouders die hierbij aanwezig mogen zijn. Kinderen worden afgezet bij de fitnessruimte waar ouders kunnen helpen met uitkleden van de bovenkleding, en eventueel bandjes/kurken omdoen, waarna de zwemmers naar de wachtruimte gaan en daar worden opgevangen door een corona begeleider. De kleding wordt door de ouder weer meegenomen het pand uit. De ouders gaan via de routering zsm naar buiten en naar de auto. Na de lessen mogen de ouders hun kinderen in de fitnessruimte weer aankleden. Vervolgens via de routering naar de uitgang.

De groep tot en met 17 jaar, wedstrijdsport: (klik hier voor een filmpje met uitleg)

Er is een limiet gesteld aan het aantal zwemmers in deze groep van 50, en er mogen geen ouders hierbij aanwezig zijn. Kinderen worden afgezet bij het hek en lopen zelfstandig naar de fitnessruimte, alwaar ze hun bovenkleding uitdoen en in zwemkleding naar de wachtruimte gaan en daar worden opgevangen door een corona begeleider. Ze nemen hierbij een tas met alle kleding mee, de handdoek bovenop. De tas gaat mee de zwemzaal in.

Na de les gaan ze naar de gezamenlijke kleedkamers waar ze zich zo snel mogelijk aankleden en naar buiten gaan. Ouders wachten daar, niet samenscholen.
Voor de leeftijd tm 17 jaar geldt nog steeds 1,5m afstand houden tot volwassenen!

 

De groep vanaf 18 jaar en ouder:

Hiervan wordt meer zelfstandigheid verwacht, maar zeker ook meer discipline. Hier is een maximum aan de groepsgrootte van 50 personen. In het water hoeft geen 1,5m afstand meer worden gehouden. Groepsoefeningen mogen weer.

Zwemmers gaan via de voordeur naar de fitnessruimte, alwaar ze hun bovenkleding uitdoen en in zwemkleding naar de wachtruimte gaan en daar worden opgevangen door een corona begeleider. Ze nemen hierbij een tas met alle kleding mee, de handdoek bovenop. De tas gaat mee de zwemzaal in.

Na de les gaan ze naar de gezamenlijke kleedkamers waar ze zich zo snel mogelijk aankleden en naar huis gaan. Eventueel zal omkleden per subgroepje moeten gebeuren ivm het aantal plekken in de kleedkamer (1,5m afstand is bij deze groep buiten het water nog steeds een vereiste).

De TC cq afdelingen bepaalt de inrichting van de groepen. (gender, trainingsbehoefte etc.)

De coronabegeleider:

 • Elke les of training heeft één coronabegeleider. Twee mag.
 • De begeleider is vooraf aan de les of training aanwezig, tijd iom de afdeling. Bij binnenkomst pakt de begeleider verplicht een oranje hesje. De begeleider leest tevens de instructies door die bij de hesjes liggen, in een gemarkeerde doos in het keukentje.
 • Deze begeleiders dienen voor aanvang training of les bekend te zijn gesteld, liefst met een reserve. Geen begeleider betekent automatisch geen les of training.
 • De begeleiders ontvangen de zwemmers en zorgen voor ordentelijk gedrag in de wachtruimte. Bij aanvang les, sluiten de begeleiders de toegangsdeur tot de fitness. Er is geen uitzondering op te laat komen.
 • Als de zwemmers de zwemzaal ingaan, kijkt de begeleider of er niets is achtergebleven in de uitkleedruimte of de wachtruimte. De begeleiders mogen in de zwemzaal aanwezig zijn (slofjes liggen naast de stoel voor de coronabegeleider in de wachtruimte), maar niet actief deelnemen aan de training. Daarbij altijd de persoonlijke ruimte in acht nemen van de aanwezige trainers en zwemmers.
 • Na afloop van de training of les, maakt de begeleider de WC bril schoon, het kraantje en de deurkruk. Materialen zijn hiervoor aanwezig.
 • Als de zwemmers allemaal in de kleedruimte zijn, kan het teken gegeven worden aan de volgende groep dat ze de zwemzaal mogen betreden.
 • Als de zwemmers de kleedkamers hebben verlaten, maakt de begeleider deze deurkrukken schoon en tevens de bankjes in de kleedkamers. Een laatste check of ook daar niets is achtergebleven.
 • De begeleider kan ook een zwemmer zijn of een zwemmer aanwijzen de schoonmaak te doen, maar is zelf wel de verantwoordelijke voor de actie.
 • Thijs van Galen is voor Zeester Meerval de overall corona verantwoordelijke.
 • Bij de groep tot en met 12 jaar kan een begeleider ook ‘helpen’ met WC bezoek. Deuren blijven niet op slot.
 • Na afloop van de les of training leggen ze het oranje vest terug in de doos in de keuken.

Huurders:

 • Zwemscholen Anne en Maas en Gorgo volgen de regels die voor het Zeesterbad worden vastgesteld. Met Anne en Maas zijn afspraken gemaakt, zie verder “zwemmers tot en met 17 jaar”, alleen zwemlessen.
 • Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun coronabegeleiders.
 • Waterbasketbal heeft hun eigen (goedgekeurde) protocol.

Namens het dagelijks bestuur,

Mike Saatrübe
Voorzitter Zeester Meerval

.