Richtlijnen Veiligheid en Gedrag

Zeester Meerval vindt het heel belangrijk dat we een veilige omgeving hebben waarin we kunnen sporten.

Hierin staan respect naar elkaar en plezier in de zwemsport voorop.

Gedragsregels

Wij sluiten aan bij de gedragscode Sport van de KNZB. Deze kunt u vinden, met filmpjes met heldere uit leg, via deze link.

Waar nodig, zal het Bestuur optreden en besluiten in het geval van onduidelijkheid.

Vertrouwenspersoon

Binnen de vereniging hebben we een vertrouwenspersoon. Dit is momenteel de heer Van Galen. U kunt hem bereiken via de mail op vertrouwenspersoon.man@zeestermeerval.nl

Er staat een vacature open voor een vrouwlijke vertrouwenspersoon. Tot die tijd kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de KNZB, via vcp@knzb.nl.

Buiten de KNZB en Zeester Meerval om, kunt u ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Meer informatie en contactgegevens vind je op https://centrumveiligesport.nl/

Aannamebeleid vrijwilligers

Zeester Meerval is altijd op zoek naar extra handjes om te helpen. Echter, daar waar vrijwilligers in contact komen met kinderen, hanteren wij extra maatregelen, ter bescherming van het veilige klimaat:

  • Screening van ervaring en toetsing bij vorige verenigingen
  • Verplichte VOG (deze wordt door Zeester Meerval aangevraagd en regelmatig vernieuwd)
  • Vrijwilligers worden ingeschreven als lid bij de KNZB en vallen hiermee onder het tuchtrecht van de zwembond.
  • Vrijwilligers dienen zich te houden aan de gedragsregels. Nieuwe vrijwilligers worden hiervan op de hoogte gebracht.